ASSEMBLEA GENERAL DE LA SOCIETAT MUSICAL

27 Febrero 2022

Amb la presència a la taula assemblearia de la secretaria, tresorer, director i presidenta de la Societat ha tingut lloc l'assemblea general corresponent a l'any actual.

La presidenta Mar Martínez ha donat la paraula a les diverses parts que han anat desenvolupant  l'acta de l'any passat, l'estat de comptes del 2021 i pressupost per al 2022. El director ha llegit la memòria d'activitats i la programació per enguany que poc a poc va recuperant la normalitat. 

La inclussió en l'ordre del dia d'un punt per afegir un article als estatuts que valida la cel.lebració de reunions telemàtiques ha segut la novetat difrerent d'aquesta assemblea. Un recorregut d'activitats que poc a poc anirà projectant de nou a la nostra societat al lloc que se mereix.