ASSEMBLEA GENERAL i RENOVACIÓ DE LA JUNTA

15 Enero 2021

En aquesta ocasió, i seguint els nostres estatuts, tindrem renovació en la presidència de la Societat, ja que finalitze el període de quatre anys de l'actual president ( i no es presenta a la reelecció). També un altre càrrec important com és el de tresorer quedarà vacant, i per lògica el cesament de tota la directiva.

Queda un període de presentació de candidatures, individuals o conjuntes, però obertes. Cada candidat optarà a un càrrec determinat. La Junta està formada per un president/a, vicepresident/a (fins un nombre de tres) secretari/a, tresorer/a i un nombre de vocals no inferior a un ni superior a quinze. Poden ser reelegits per perìodes iguals.

Aquestes candidatures deuràn  d'estar exposades en el tauler de l'entitat amb una setmana d'antelació a la cel·lebració de l'Assemblea General, i previament presentades per escrit a secretaría de l'entitat